Z doliny łez

Dostawał na czas nieograniczony w administracyę, a właściwie we władanie majątek, piękny i nietknięty ani wekslem, ani siekierą — i mógł z nim robić, co mu się tylko
podobało, nietylko korzystać z tego wszystkiego, co wieś dać mogła, ale kieszenie napełniać i zapasy robić na przyszłość, rąbiąc, niszcząc, sprzedając wszystko, co było na
ziemi, prócz samej tylko ziemi.
Kontroli nie miał żadnej, o rachunkach nie było mowy.
Od góry do dołu na wszystkich szczeblach urzędniczej drabiny zapanował wszechwładnie potężny i przedtem, ale nie tak wyłącznie, system wzajemnej tolerancyi i cichego wspierania
się w tem wszystkiem, co przynieść mogło korzyść.
— Chwała niech będzie i wdzięczość Nawyższemu — mówił pobożnie Meliton Nikiforowicz, żegnając się po trzykroć i schylając głowę.
— Pocieszył nas on, biedne dziateczki swoje, w nieprzebranej swej szczodrobliwości! Oj, czekaliśmy, czekali na tę chwilę; myśleli już: nie doczekamy się!
Bywało, patrzymy na panów Polaków: jeżdżą, piją, polują, w karty idą im setki, tysiączki! Ech! tak człowieka i żal i złość zbiera! czemuż to nie naszemu bratu tak!
I myślimy sobie: ot, jakby Bóg dał ruchawkę, tobyśmy i my tego dobra zażyli. Byle dorwać się, jużby człowiek nie puścił. No i przyszło do tego, i dorwali się.
Sławaż wam, panowie powstańcy, sława!
Używał więc sobie Meliton Nikiforowicz, używał aż cieszyło się jego szerokie rosyjskie serce, aż piszczeli sk... wieccy chłopi.
Rysaki parskały na stajni,
przed którą spacerował z powagą niemożliwie gruby jemszczyk.
W kuchni smażyło się i piekło nieustannie, nieustanie latali posłańcy do Hajsyna i Humania, a w jadalnej sali słychać było ciągły brzęk szklanek i kieliszków, wrzaski:
„Czort pobieri" i ochrypłe śpiewki „W doł po matuszkie, po Wołgie" i inne gorsze.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 Nastepna>>