Z doliny łez

Usiłował wmówić w siebie, że jego towarzysze podróży byli błędnie poinformowani, na chwilę nawet nasunęła mu się myśl — odrzucił ją zresztą od siebie zaraz z oburzeniem
— że może umyślnie zwieść go chcieli, byle księdzu dokuczyć. Potem jednak wracało mu uparcie do głowy:
— Anuż to prawda? A jeżeli tak...
— Czy panowie jesteście zupełnie pewni tego, co mówicie ?
Jeden z tych panów odpowiedział:
— Jestem zupełnie pewien.
Pracuję w oliwkach na rzecz wielkiej firmy Clouébasque i Gireauton w Grenobli i co kilka lat bywałem dla interesów w okolicach La Brègue. Ochronę widziałem, jak pana widzę.
Mówiono mi też o niej. Dawniej było dzieci o wiele więcej, teraz, vous savez, system oszczędnościowy...
— Zresztą ochrona wzniosła na placu przed merostwem pomnik Gambetty z własnych funduszów.
— Z funduszów sierocych?
_— _Zapewne. Un grand homme, quoi!
Miałem też zaszczyt poznać obywatela Locque. Bogacz ! ale prawy i szczery syn republiki.
I teraz przypominam sobie, wspominano mi coś, że jakiś ksiądz, kiedyś trochę się przyczynił do tej ochrony.
„Trochę!
"
— Ale to było bardzo dawno, et vous savez, wówczas księża do wszystkiego nos wtykali. Teraz zato inaczej, a zwłaszcza w_ _Rionney, pod rządami Anacharsisa Locque.
Ksiądz nie zabrał już więcej głosu. W parę godzin pociąg stanął w La Bregue. Stąd drogą znaną sobie tak dobrze przed laty, wśród drzew oliwnych i morwowych, pospieszył ks.
Władysław do Rionney.
Pilno mu było.
Rzeczy zostawił na dworcu kolejowym, brudnym i nędznym, jak wszędzie we Francyi, i podkasawszy sutannę dawnym zwyczajem, szedł prędko jak młody.
Serce ściskało mu się niepokojem nieokreślonym, wywołanym rozmową w wagonie — zarazem jednak uderzało radośnie ku temu domowi, w którym spędził część życia, któremu
zawdzięczał tak wiele. Zastępował mu przecie przez lat tyle rodzinę, ognisko domowe, ojczyznę nawet.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 Nastepna>>