Z doliny łez





Bójcie się Boga! I czegóż? Że już was stary Cytryna za uszy brać nie będzie? A może boicie się dla mnie północnych mrozów? Jest czego!
Płacz się znów podniósł.
Rzuciliśmy się do niego, całując jego ręce. On nas po kolei ściskał za głowy i po ojcowsku przytulał do piersi, potem cofnął się.
— Dość tego, zawołał; bo i ze mnie babę zrobicie. Straszne z was mazgaje. Ale ja wiem, o co wam chodzi. 0 mnie mniejsza. Co ja?
Niewiele mogłem wam zrobić dobrego, choć Bóg wie, że chciałem, i w ogóle mało na mnie zależy. Ale o co innego chodzi, co innego was straszy — i słusznie.
Siadł na katedrze znowu i rękami wsparł drżącą głowę.
— Tak jest, moje dzieci. Ciężkie przyjdą na was chwile. Słyszeliście o tem, co się stało w Mińsku?
Was to teraz czeka. Mnie dziś do Wilna wiozą a z Wilna przychodzi na moje miejsce.....
.....
Nie pierwszy raz mówię o tem, ale mówiąc
raz ostatni, chciałbym, aby to się wryło w wasze serca. Wszystko, co ludzkie, musi być niedoskonałe, bardzo łatwo może być złe.
To, co Boże, tego człowiek zepsuć nie potrafi — to zawsze jest wielkie i święte, ale ci, co tych świętych rzeczy dotykają, mogą się dotykać niegodnie.
Cóż stąd, że naczynie liche, gdy napój w niem zawarty czysty jest, życiodajny?
Ideały nasze, wiara, miłość Boga, prawo Boże i ta miłość ojczyzny, która jest tylko spełnieniem jednego z Bożych przykazań, szerzej pojętem uczczeniem ojca i matki — czyż
mamy je mniej kochać i czcić dla tego, że ludzie mali i źli noszą je na ustach, jak my je nosimy w sercu?
Zły człowiek siebie tylko znieważa, nie chorągiew Chrystusa, którego niegodnym jest sługą, tak samo, jak siebie tylko ośmiesza krzykacz uliczny z pijanym wrzaskiem rzucający w
koło siebie wielkie hasła wolności i ojczyzny. O tem, dzieci moje, pamiętajcie dobrze teraz.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 Nastepna>>