Z doliny łez


Słabostką jego była nietylko ambicya z własnego tytułu, ale nadawanie tytułów innym.
Człowieka bez tytułów nie rozumiał; gdy był w towarzystwie, nie miał spokoju, dopóki nie dowiedział się o godnościach każdego z zebranych i nie wymienił ich po kolei i z
naciskiem, nie zwalając wcale, czy są mile noszącym je dygnitarzom, czy nie.
W ten sposób irytował do wściekłej pasyi dwóch naszych sąsiadów, starych i majętnych obywateli, a gorących patryotów, którzy, jak wówczas cała szlachta, musieli za młodu
odbyć służbę rządową wedle ukazu cara Mikołaja, tytułując jednego „panem praporszczykiem", drugiego „panem guber-nialnym sekretarzem", a były to dwie najniższe rangi w
hierarchii wojskowej i cywilnej.
Z moim ojcem kłopot miał niemały, ten ostatni bowiem nie posiadał ani rangi rządowej, ani obywatelskiego urzędu; kręcił się długo i męczył, unikając mówienia do niego
wprost, w drugiej osobie, aż wreszcie wyszperał, że raz, kiedyś, mój ojciec brał udział w jakiejś deputacyi nie wiadomo do kogo.
Odtąd stal się u sowietnika „panem deputatem," moja matka „deputatową" i już tego staremu nikt nie potrafił wybić z głowy i z ust, tak samo jak własnego munduru, urzędu i
krzyża.
Nawet istotna przykrość, nawet niebezpieczeństwo nie były w stanie zachwiać go w jego opiniach i przyzwyczajeniach.
Po wypadkach w Warszawie mój ojciec zwrócił raz jego uwagę, że pokazywanie się co niedziela w kościele z rządowemi dekoracyami i w mundurze jest niewłaściwe i może wywołać
niechęć, a nawet szykany.
Stary ruszył ramionami z największem zdumieniem.
— Dlaczego? — spytał naiwnie.
— Ależ bo.... to ostatecznie rządowa liberya....
Sowietnik oburzył się.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 Nastepna>>